Årets Förebildsgrundare

Årets Förebildsgrundare är en av de utmärkelser inom Founders Awards som Founders Alliance årligen delar ut på Entreprenörsgalan. Syftet med utmärkelsen är att inspirera till ett uthålligt företagsbyggande i Sverige genom att belöna och lyfta fram särskilt framgångsrika entreprenörer som har gjort en livsinsats.

Utmärkelsen Årets Förebildsgrundare av Founders Alliance, tilldelas entreprenörer som på ett föredömligt sätt har byggt ett framgångsrikt företag utifrån kriterierna för utmärkelsen bland annat att entreprenören anses ha gjort en avgörande insats genom sitt bolagsbyggande och inspirerar till ett gott entreprenörsledarskap. 

Årets Förebildsgrundare är Founders Alliance hedersutmärkelse och syftar till att stimulera andra grundare att agera som goda förebilder. Varje år utser Founders Alliance Förebildsråd vinnare av utmärkelsen Årets Förebildsgrundare.

Kriterier för Årets Förebildsgrundare 

  • har byggt ett svenskt aktiebolag med över 100 mkr i årsomsättning
  • har gjort en livsinsats genom ett uthålligt och långsiktigt företagsbyggande
  • har samhällsnytta baserat på sysselsättning, skatt och samhällsengagemang
  • är en förebild gentemot andra entreprenörer, näringslivet och samhället
  • behöver inte längre vara operativ

Årets Förebildsgrundare 2020 tilldelas utmärkelsen på Entreprenörsgalan den 24 september. Här kan du se vilka grundare som mottagit utmärkelsen tidigare år.